Return to Website

Alumni Message Board

Your General Message Board to stay connected with former classmates & teachers from Central Catholic, Stamford Catholic, St.Marys and Trinity Catholic.

Alumni Message Board
Start a New Topic 
Author
Comment
بهترین روانشناس کودکان در تهران

کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه در زمان شکل گیری شخصیت خود هستند با حساسیت های رفتاری و ذهنی مواجه می شوند. ممکن است در این دوران تنش هایی نیز بین والدین و فرزندان شان به وجود بیاید. در این زمان نیاز به مراجعه به یک روانشناس و مشاور برای بهبود شرایط و کمک به کودکان برای حفظ آرامش بیش تر می باشد. بهترین روانشناس کودکان در تهران می تواند در این زمینه به خانواده ها کمک کند.