Return to Website

Alumni Message Board

Your General Message Board to stay connected with former classmates & teachers from Central Catholic, Stamford Catholic, St.Marys and Trinity Catholic.

Alumni Message Board
Start a New Topic 
Author
Comment
قلع همگام شاپ

استفاده از فلزهای با ارزش مانند قلع
در اکثر کشورها مورد اهمیت بوده و کشورهایی که تکنولوژی بهره برداری از آن را دارند، نوع خام آن را از کشورهایی که دارای این فلز (metal) هستند خریداری کرده و در بسیاری از صنایع از آن استفاده می‌کنند. فلز قلع (tin metal) یکی از گران‌ترین و مهم‌ترین فلزهای موجود در جهان است.