Return to Website

Alumni Message Board

Your General Message Board to stay connected with former classmates & teachers from Central Catholic, Stamford Catholic, St.Marys and Trinity Catholic.

Alumni Message Board
Start a New Topic 
Author
Comment
مستثنیات اراضی چیست؟

مستثنیات مالکانه چیست؟

مستثنیات اراضی

از گذشته های دور تا به امروز یکی از بیشترین مسائلی است، که مردم بر سر آن درگیری و اختلاف دارند. از همین رو بسیاری از افراد جهت حل مشکل و یا اختلاف خود به وکیل ملکی در اصفهان یا هر شهر دیگری مراجعه می کنند تا با اخذ مشاوره از فردی که اطلاعات و تجربیات بیشتری دارد بهتر در این مسیر قدم بگذارند. یکی از ابن مسائل تشخیص ملی بودن یا مستثنی بودن زمین مورد اختلاف است. اما ما به چه شکلی باید بفهمیم که یک زمین جزء اراضی ملی است یا سابقه ی احیا و کشاورزی دارد و در دسته ی اراضی مستثنیات مالکانه به حساب می آید؟ اصلاً چه زمینی احیا شده و چه زمینی غیر احیا شده محسوب می شود؟
تا موقعی که یک زمین دارای شکل طبیعی باشد و انسان هیچ نوع دخالت فیزیکی در آن انجام نداده باشد زمین غیر احیا شده محسوب خواهد شد و به سه دسته ملی و مرتعی و موات تقسیم می شود. اما چنانچه انسان عملی انجام دهد با این هدف که از زمین بهره برداری کند، زمین احیا شده یا مستثنیات نامیده می شود.