Return to Website

Alumni Message Board

Your General Message Board to stay connected with former classmates & teachers from Central Catholic, Stamford Catholic, St.Marys and Trinity Catholic.

Alumni Message Board
Start a New Topic 
Author
Comment
فوق تخصص مچ پا در کلینیک نوا

این روش در گذشته تنها برای تشخیص مکان درد توسط فوق تخصص مچ پا به کار برده می شد؛ اما امروزه برای درمان نیز بسیار کاربردی است. در نهایت باید به اهمیت زاید این مطلب اشاره کنیم که در شکستگی ها اگر از ابتدا در مراکز مجهز توسط متخصصین مجرب بهترین درمان انجام گردد اغلب تا اخرعمر بیمار فاقد مشکل خواهد بود و انتخاب صحیح نحوه درمان و انجام آن در زمان مقرر تعیین کننده پیش آگهی بیمار در آینده خواهد بود.