Return to Website

Alumni Message Board

Your General Message Board to stay connected with former classmates & teachers from Central Catholic, Stamford Catholic, St.Marys and Trinity Catholic.

Alumni Message Board
Start a New Topic 
Author
Comment
جراح بینی

بهترین دکتر زیبایی در تهران آن پزشکی است که بتواند ما را به هدفی که داریم، نزدیک‌تر کند. هدف ما از مراجعه به پزشک چیست؟ مسلما زیباتر شدن است. شاید شما هم از این دست افراد اطراف خود دیده باشید که بعد از عمل جراحی تغییر منفی کرده‌اند و متاسفانه زیبایی خود را از دست‌ داده‌اند. واقعا چطور می‌توان این اتفاق را هضم کرد؟ خیلی از افراد با تجربه‌ی جراحی‌های ناخوشایند یا دیدن اطرافیان خود به کلی قید اعمال زیبایی را می‌زنند.