Return to Website

Alumni Message Board

Your General Message Board to stay connected with former classmates & teachers from Central Catholic, Stamford Catholic, St.Marys and Trinity Catholic.

Alumni Message Board
Start a New Topic 
Author
Comment
چرا عامراندیش

tr.im/1u9Nk
tr.im/1ReIw
tr.im/chatbot
tr.im/machinlearnning
tr.im/Deeplearning


مفهوم ساده یادگیری ماشین
الگوریتم های بسیار مختلفی برای یادگیری ماشین وجود دارد و هر روزه صدها الگوریتم جدید نیز تولید می شوند، و به طور معمول توسط سبک یادگیری (learning style) (مانند یادگیری نظارت شده، یادگیری بدون نظارت، یادگیری نیمه نظارت) و یا با توجه به شباهتشان در فرم و عملکرد ( مانند طبقه بندی، برگشت، درخت تصمیم گیری، دسته کردن، یادگیری عمیق و…) گروه بندی می شوند. صرف نظر از سبک یادگیری یا عملکرد، تمام الگوریتم های یادگیری ماشینی به شرح زیر هستند:

نمایش: مجموعه ای از طبقه بندی کننده ها یا زبانی که کامیوتر آن را می فهمد.
ارزشیابی: همچنین معروف به عملکرد هدف/نمره دهی.
بهینه سازی: روش جست و جو؛ اغلب طبقه بندی کننده ای با بالاترین امتیاز.
هدف اساسی الگوریتم های یادگیری ماشین ، تعمیم یادگیری ها به فراتر از نمونه های آموزش داده شده است، یعنی تفسیر موفقیت آمیز داده ها.