Return to Website

Alumni Message Board

Your General Message Board to stay connected with former classmates & teachers from Central Catholic, Stamford Catholic, St.Marys and Trinity Catholic.

Alumni Message Board
Start a New Topic 
Author
Comment
لوله بازکنی شبانه روزی در تهران

وقتی با گرفتگی لوله مواجه می شود ممکن است در ساعات شبانه باشد و نمی توانید تا صبح منتظر سرویس کار برای رفع گرفتگی لوله باشید و نیاز به یک لوله بازکنی شبانه روزی می باشد در دیگر شرکت ها این قابلیت وجود ندارد اما در شرکت شایان نو سرویس کاران با تجربه و امین برای شیفت شب خود قرار داده است تا شما را از چنین مشکل هایی بتواند رهایی بخشد پس بدون نگرانی و استری با شرکت تماس بگیرید و ثبت آدرس بفرمایید تا سرویس کار مورد نظر در کمتر از سی دقیقه به محل برسد و مشکل را سریع حل کند .
اصلا نگران امنیت نباشید زیرا ما شرکتی هستیم دارای مجوز رسمی و عضو اتحادیه رسمی .
http:www.shayanno.ir/pipe-opener-west-tehran