Return to Website

Alumni Message Board

Your General Message Board to stay connected with former classmates & teachers from Central Catholic, Stamford Catholic, St.Marys and Trinity Catholic.

Alumni Message Board
Start a New Topic 
Author
Comment
چه نوع فلزیاب هایی بیشترین ارزش خرید را دارند؟

فلزیاب ها دستگاه هایی هستند طلایاب که اجسام فلزی را با میدان فلزیاب های مغناطیسی تشخیص می دهند. یک فلزیاب از یک سیم پیچ برای ایجاد میدان گنج یاب مغناطیسی استفاده می کند و اجسام فلزی را از طریق این میدان مغناطیسی تشخیص می دهد. هنگامی که خرید فلزیاب سیم پیچ آشکارساز یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند، یک جسم فلزی این میدان مغناطیسی را قطع می کند و تغییر در میدان مغناطیسی رخ می طلایاب دهد. این تغییر توسط سیم پیچ دوم آشکارساز تشخیص داده می شود و در نتیجه دستگاه سیگنال تولید می کند. این سیگنال می تواند به صورت خرید طلایاب یک هشدار صوتی یا تصویری باشد و هر چه به جسم فلزی نزدیکتر شوید، سیگنال قوی تر می گنج یاب شود. به این ترتیب از فلزیاب ها برای تشخیص اجسام فلزی استفاده می شود. فلزیاب ها به طور گسترده در مناطقی مانند غربالگری های امنیتی در فرودگاه ها، کاوش قیمت فلزیاب های باستان شناسی، فعالیت های معدن، گنج یابی استفاده می شوند.
worlddetector.com